德甲直播间

Haiguste ennetus

  Haiguste ennetamine ja varajane avastamine aitavad pikendada tervena elatud aastaid ja vähendada haigestumist ning enneaegset suremust. Haiguste ennetus on tervete inimeste kutsumine terviseuuringutele või ennetavate terviseteenuste saamisele, eesmärgiga ära hoida välditavaid haigusi. 

  德甲直播间mitmed haigekassa rahastatavad ennetustegevused on ühendatud tervishoiuteenustega ning neid pakutakse inimestele kogu elu jooksul. ennetustegevuse hulka kuulub näiteks tervisenõustamine, vaktsineerimine, raseduse ja vastsündinute jälgimine, samuti sõeluuringud ning krooniliste haigete tervisekontrollid. ka tegevused haigusega kaasneda võivate tüsistuste ennetamiseks ja haigusega toimetulemist õpetavad patsiendijuhendid on osa ennetustegevusest.

  Ennetuses on oluline roll perearstil ja pereõel, kelle kohustuste hulka kuulub patsiendi tervise jälgimine ja erinevate ennetustegevuste abil tema tervise hoidmine, et haigused ei tekiks või süveneks.

  eesti haigekassa üks ülesanne on kujundada inimeste teadlikkust ja suunata nende tervisekäitumist. selleks tegevuseks annab juhiseid „“ – selles dokumendis on määratletud yql856.icusmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused nii tervise edendamisel, haiguste ennetamisel kui ka tervishoiuteenuste arendamisel.

  Osa ennetustegevustest korraldatakse projektidena või osaleb haigekassa konkreetsete projektide rahastamises. Üks ennetusprojektidest on näiteks vähi sõeluuringud. Ennetustegevused planeeritakse rahvastiku tervise arengukava pikaajaliste eesmärkide alusel, arvesse võetakse ka riiklike programme, organisatsioonide ja kohaliku omavalitsuse ülesandeid.

  lisaks eespool nimetatule koostavad haigekassa spetsialistid koostöös erialaseltsidega infomaterjale patsientide jaoks. haigestumise riskidest ja haiguste ennetamise võimalustest teavitavad haigekassa infomaterjalid on koondatud  näiteks võib sealt leida põhjalikke juhiseid imiku hooldamiseks ja lastehaiguste korral toimimiseks, lisaks on välja antud palju patsientidele mõeldud juhendeid, mis kajastavad erinevaid haigusi: südamehaigused, kõrge vererõhk, neeruhaigus ja palju muud.

  Kaalukalkulaator

  德甲直播间eestlane usub, et on tugev nagu kadakas, kuulikindel ja kõigele immuunne. statistika seda paraku ei kinnita ja igal aastal sureb paide linna jagu inimesi südame- ja veresoonkonna haigustesse. paljud neist haigustest oleksid ennetatavad. eesti inimestel on turjal vähemalt 6 miljonit ülearust kilogrammi, aga ülekaal on üks olulisemaid südamehaiguste riskitegureid.

  kaalukalkulaator annab teada, kuhu paikneb sinu kaal teiste eesti inimeste, eurooplaste ja ameeriklastega võrreldes, kuhu paikned võrreldes oma ea- ja sookaaslastega ja kuidas saad oma tervist parandada. kaalukalkulaator on mõeldud täiskasvanud inimestele.

  Sisesta oma andmed:

  Sinust kaalukamad on

  Inimese kujud

  Sinust kergemad on

  Oma kehamassiindeksilt (KMI-lt) oled sa Eestis kõikide inimeste seas...

  Sinu kaal moodustab...

  Eesti lipp0德甲直播间% keskmise Eestlase kaalust

  Euroopa liidu lipp0德甲直播间% eurooplase kaalust

  USA lipp0德甲直播间% ameeriklase kaalust

  Sinu kaal on

  sumo
  pardipoeg
  sõiduauto

  Sinu kehamassiindeks (KMI) on

  Kategooria KMI vahemik
  Tervisele ohtlik alakaalulisus <16
  Alakaalulisus 16 - 18.5
  Normaalkaal 18.6 - 25
  Ülekaal 25.1 - 30
  Rasvumine 30.1 - 35
  Tugev rasvumine 35.1 - 40
  Tervisele ohtlik rasvumine >40
  Kasutatud ja