德甲直播间

Tagasi

Patsientide õigused ja kaebe- võimalused

Patsientide õigused ja kaebevõimalused

patsientide õiguste üldpõhimõte on sätestatud eesti põhiseaduses §28 "igaühel on õigus tervise kaitsele".

Õigus tervise kaitsele ei tähenda, et riigil on kohustus tagada kõiki teadaolevaid tervist edendavaid teenuseid (nt ilukirurgia või elustiili ravimid). Riik kehtestab kindla riikliku tervishoiuteenuste loetelu, mida oma kodanikele võimaldatakse. Riiklik tervishoiuteenuste loetelu peab sisaldama teaduslikult tõestatud ravi- ja diagnoosimismeetod, mis on inimestele vajalikud nende elukvaliteedi säilitamiseks ja tõstmiseks ning vastama iga patsiendi tervislikule seisundile.
德甲直播间 Põhiseaduse §28 tähendab, et kui selline tervishoiuteenuste loetelu on kehtestatud, siis teenused peavad olema pidevalt kättesaadavad ja ligipääsetavad kõigile võrdsetel alustel.

德甲直播间kui patsient tunneb, et tema õiguseid on rikutud, siis on võimalik pöörduda kaebuse esitamiseks tervishoiuteenuse osutaja enda, terviseameti, eesti haigekassa või tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni poole.