Viimased uudised ja blogipostitused http://yql856.icu/ et Haigekassa ootab eriarstiabi hanke kriteeriumitele teenuseosutajate tagasisidet http://yql856.icu/uudised/haigekassa-ootab-eriarstiabi-hanke-kriteeriumitele-teenuseosutajate-tagasisidet <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Haigekassa ootab eriarstiabi hanke kriteeriumitele teenuseosutajate tagasisidet</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="http://yql856.icu/user/88" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Eesti Haigekassa</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-02-21T07:52:40+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">R, 21.02.2020 - 09:52</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above field__items"> <div class="field__label">Sisu</div> <div property="schema:text" class="field__item"> <p><strong>Kevadel kuulutab haigekassa välja riigihanke erasektoris tegutsevate eriarstiabi, õenduse ja ennetuse lepingupartnerite leidmiseks. Erasektorist hangitava arstiabiga soovib haigekassa suurendada inimeste võimalusi arsti juurde pääsemiseks. Enne hanke välja kuulutamist jagab haigekassa avalikult hanke hindamise aluseid, et raviasutused saaksid varakult tagasisidet anda.  </strong></p> <p>Lõviosa (94%) eriarstiabist osutavad haiglavõrgu arengukava haiglad ehk suurhaiglad, keda hange ei puuduta. Ülejäänud 6% eriarstiabist ostab haigekassa erakliinikutelt juurde ehk hankega otsitakse täiendavaid eriarstiabi teenuseosutajaid.</p> <p>Raviasutustel tuleb hanke pakkumused esitada 2020. aasta juuliks, pakkumused hinnatakse sügiseks. Uued eriarstiabi lepingud sõlmitakse edukate pakkujatega hiljemalt 2021. aasta alguses ja kehtima hakkavad need 2021. aasta oktoobris. „Selline hankepakkumuste hindamise ja lepingute sõlmimise ajakava annab meile ja meie partneritele piisavalt aega, et võimalikud  soovid ja väljakutsed oleksid enne uut lepinguperioodi lahendatud ja teenused inimestele kättesaadavad,?selgitas <strong>haigekassa partnersuhtluse osakonna juht Marko Tähnas</strong>. Seekord sõlmitakse lepingud viieks aastaks.</p> <p>Haigekassa alustas uue eriarstiabi hanke ettevalmistamist juba 2019. aasta märtsis, kaasates läbirääkimistesse nii Eesti Eratervishoiuasutuste Liitu, Eesti Haiglate Liitu kui ka Sotsiaalministeeriumi.</p> <p><strong>Eesti Eratervishoiuasutuse Liidu juhatuse liikme Tõnis Alliku </strong>sõnul on koostöö haigekassaga olnud konstruktiivne. „Eratervishoiu läbimõeldud kaasamine haigekassa kindlustuse eest saadavasse tervishoiuteenusesse annab patsientidele parema ligipääsu tervishoiusüsteemile ja lühendab ravijärjekordi. Oleme haigekassaga edasi arendanud plaani anda patsientidele võimalus arsti valides otsustada, millise teenuseosutaja juurde ravikindlustuse raha liigub. Loodan, et koos üleriigilise digiregistratuuri tehnilise lahendusega saab patsient valikuvabaduse kaudu kiiremini arstile juba uuest lepinguperioodist,?lisas Tõnis Allik.</p> <p>Eriarstiabi hanke kriteeriumid on välja töötatud koostöös erialaseltsidega, kes andsid haigekassale nõu, kuidas nende erialadel oleks õige ja õiglane teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust hinnata.  yql856.icusmärk on olla eriarstiabi hanke läbiviimisel läbipaistev ja kaasata eriarstiabi teenuseosutajaid kogu protsessi. „Peame koostööpartnerite arvamust oluliseks ja soovime eriarstiabi teenuseosutajatelt tagasisidet, kas ka nende hinnangul on hanke kriteeriumid sobilikud. Kunagi varem ei ole hanke kriteeriumite koostamisel nii paljusid osapooli kaasatud ja tagasisidet küsitud. Loodetavasti annab selline koostöö ka soovitud tulemuse ja hankeprotsess on seekord sujuvam?tõdes Tähnas.</p> <p>Hanke kriteeriumite koostamisel on lähtutud riigihangete korraldamise üldpõhimõtetest, milleks on võrdne kohtlemine, konkurentsi soodustamine, läbipaistvus ja ka kontrollitavus. Haigekassa nõukogu on eriarstiabi hankepakkumuste hindamiseks kinnitanud järgmised põhimõtted: inimkesksus, teenuse kvaliteet (arstide ja kaasaegsete aparaatide olemasolu), järjepidevus (teenuse osutamise kogemus), kodulähedus (katmata teenusele osutajate leidmine), ravi terviklikkus (patsiendi kogu ravi ühes kliinikus), õiguskuulekus (leppetrahvid, kaebused). Samuti peab raviasutus kasutama digiregistratuuri ja e-konsultatsiooni teenust. Lisapunkte annab hinnakoefitsient ehk haigekassale pakutav soodustus (teenuse madalam hind).</p> <p>Haigekassa avaldab korraga kriteeriumid nii eriarstiabi, õendusabi kui ka ennetuse riigihanke kohta. Kõiki esialgseid hindamiskriteeriumeid näeb haigekassa <a href="http://yql856.icu/riigihangete-turu-uuring">kodulehelt</a>.</p> <p>Teenuseosutajatel on kriteeriumite osas võimalik oma arvamust avaldada kaks nädalat. Haigekassa palub allkirjastatud ettepanekuid hiljemalt 06.03.2020 e-posti aadressile <span class="spamspan"><span class="u">hange2021</span> [at] <span class="d">yql856.icu</span></span>. Haigekassale esitatud arvamused ja ettepanekud avaldatakse haigekassa kodulehel.</p> </div> </div> Fri, 21 Feb 2020 07:52:40 +0000 Eesti Haigekassa 161227 at http://yql856.icu Haigekassa toob perearstideni otsustustoe infolahenduse http://yql856.icu/blogi/haigekassa-toob-perearstideni-otsustustoe-infolahenduse <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Haigekassa toob perearstideni otsustustoe infolahenduse</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="http://yql856.icu/user/88" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Eesti Haigekassa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">R, 21.02.2020 - 09:49</span> <div class="img field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <img src="http://yql856.icu/sites/default/files/styles/550x300/public/2020-02/pexels-photo-48604.jpeg" width="550" height="300" alt="otsustustugi" typeof="foaf:Image" class="image-style-_50x300" /> </div> <div class="tags field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="item field__item"><a href="http://yql856.icu/blogi/silt/1546">e-teenused</a></div> <div class="item field__item"><a href="http://yql856.icu/blogi/silt/1545">perearstiabi</a></div> <div class="item field__item"><a href="http://yql856.icu/blogi/silt/1552">ravikvaliteet</a></div> <div class="item field__item"><a href="http://yql856.icu/blogi/silt/1553">ravijuhendid</a></div> </div> <p class="MsoNoSpacing text-align-right"><em>Karin Kõnd, tervishoiu otsustustoe projektijuht</em></p> <p><strong>Haigekassa sai valmis perearstide otsustustoe infolahenduse. Mis see on ja millist kasu ta arstidele ja patsientidele annab?</strong></p> <p>Eesti Haigekassa ja Maailmapanga Grupp analüüsisid mõne aasta eest krooniliste haiguste käsitlust Eesti tervishoiusüsteemi eri tasanditel. Selgus, et patsiendikäsitlus ei vasta heale kliinilisele standardile mitmes mõttes. Näiteks oli puudulik just ravijuhendite järgimine, sest seda takistas perearstide suur töökoormus ja ravijuhendites orienteerumisele kuluv aeg ?perearstidel on patsiendi tervisemure diagnoosimiseks vaja läbi töötada palju varasemat terviseinfot, näiteks patsiendile eelnevalt tehtud analüüsid, välja kirjutatud ravimid või varasemad diagnoosid.</p> <p>Just perearstide töö lihtsustamiseks võetakse kasutusele otsustustoe lahendus. See lisab arsti kasutatavasse tervise infosüsteemi personaalseid soovitusi konkreetse patsiendi ravimise kohta, viies kokku arsti meditsiinilised teadmised ja elektroonses haigusloos olevad inimese terviseandmed.</p> <p>Eesti Perearstide Seltsi hinnangul on otsustustugi praegusel infokülluse ajajärgul perearstile hädavajalik digitaalne tööriist, mis aitab eelneva haigusloo ja terviseandmete põhjal teha parimaid raviotsuseid. Teisisõnu aitab otsustustugi selgusele jõuda, millised võiks olla selle inimese puhul kõige sobivamad uuringud, analüüsid ja ravimid. </p> <p>Otsustustugi koondab kokku erineva info, nagu näiteks viimase viie aasta diagnoosid, ravimid ja analüüsid, vererõhunäidud, elustiilinäitajad ja geneetilised riskiskoorid. Samuti arvestab otsustustugi ravijuhenditega ning lõpuks annab arstile diagnoosi- ja ravisoovituse.</p> <blockquote> <p>Otstustugi on perearstile hädavajalik digitaalne tööriist</p> </blockquote> <p>Toon mõned näited otsustustoe kasutusest. 50-aastane inimene käis tervisemure tõttu eriarsti juures või EMO-s ja tal mõõdeti seal liiga kõrge veresuhkur või kolesterool. Kui see inimene läheb järgmisel korral perearsti või -õe vastuvõtule, kuvab otsustustugi meedikule eelnevad uuringutulemused koos ravisoovitustega. Või kui näiteks 60-aastane inimene on varem läbi põdenud infarkti, peab ta võtma teatud ravimeid, et uut infarkti ära hoida. Perearst või pereõde näeb otsustustoe abil seda, kui patsient ei ole ravimeid välja ostnud või poole aasta jooksul retsepti küsinud. See on hädavajalik info patsiendi ravi jälgimiseks ja tema nõustamiseks.</p> <p>Digitaalse otsustustoe loomisega aitame kaasa perearstide töökvaliteedi ühtlustumisele, sest lahendus aitab perearstidel teha kiiremaid ja veel paremaid otsuseid. Tänapäeval muutuvad ka ravisuunised sedavõrd kiiresti, et arstil on vaja lahendust, mis teda tema töös toetaks. Otsustustugi peaks esialgse plaani kohaselt perearstide kasutusse jõudma selle aasta esimese kvartali lõpus. </p> <p>Otsustustuge arendades mõtleme ka lahenduse laiematele kasutusvõimalustele. Plaanime luua IT-taristu, mille abil on võimalik kasutusele võtta erinevaid otsustus tugede lahendusi ja olemasolevat lahendust saaksid kasutada ka eriarstid.<img alt="TEHIK" data-entity-type="" data-entity-uuid="" height="241" src="http://yql856.icu/sites/default/files/pictures/el_regionaalarengu_fond_vertikaalne.jpg" width="128" class="align-right" /></p> <p>Kliinilise otsustustoe tugisüsteemi projekti rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti Haigekassa koostöös Sotsiaalministeeriumi ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide keskusega (TEHIK). Projekt maksab miljon eurot.</p> <p class="MsoNoSpacing"><i><span style="font-size:12.0pt;font-family:"Helvetica",sans-serif;mso-bidi-font-family: Calibri;mso-bidi-theme-font:minor-latin;color:#0A0A0A;background:white; mso-highlight:white"><p></p></span></i></p> Fri, 21 Feb 2020 07:49:34 +0000 Eesti Haigekassa 161228 at http://yql856.icu Haigekassa panustab insuldipatsiendi paremasse raviteekonda miljon eurot http://yql856.icu/uudised/haigekassa-panustab-insuldipatsiendi-paremasse-raviteekonda-miljon-eurot <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Haigekassa panustab insuldipatsiendi paremasse raviteekonda miljon eurot</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="http://yql856.icu/user/89" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Haigekassa</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-02-14T07:19:21+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">R, 14.02.2020 - 09:19</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above field__items"> <div class="field__label">Sisu</div> <div property="schema:text" class="field__item"> <p><strong>12. veebruaril otsustas haigekassa juhatus toetada nelja insuldipatsiendi raviteekonna  arendusprojekti kogusummas 1 073 800 eurot.</strong></p> <p><strong>Tartu Ülikooli Kliinikumi, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Viru Keskhaigla ja Lääne-Tallinna Keskhaigla esitatud projektide taha on koondunud üle 50 koostööpartneri, sooviga muuta inimese insuldijärgne teekond tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemis sujuvamaks.</strong></p> <p>Toetust saanud projektid selgitati välja kahe etapilise taotlusvooruga. Mõlemas voorus hindas taotlusi kümneliikmeline erinevatest osapooltest ja ekspertidest koosnev komisjon, mis tegi haigekassa juhatusele toetuse andmise ettepaneku. Kõik esimeses voorus projektide ettevalmistamiseks ja koostööpartnerite kaasamiseks toetust saanud haiglad said toetust ka nüüd, teises voorus: Tartu Ülikooli Kliinikum 295 260 eurot, Põhja-Eesti Regionaalhaigla 300 000 eurot, Ida-Viru Keskhaigla 300 000 eurot ja Lääne-Tallinna Keskhaigla 178 540 eurot.</p> <p>„Tahan kõiki taotluse esitajaid tunnustada. Esimeses voorus meile esitatud visioonidest ja esmastest ideedest on nelja kuuga vormunud korralikult läbimõeldud plaanid uudsete lahenduste loomiseks, mille teostamise taga on pühendunud meeskonnad. Soovisime anda arendusprojektide toetamisega teenuseosutajatele stiimuli innovatsiooniks ja koostööks ning võime rahul olla - see toimis,?ütles taotluste hindamiskomisjoni juhtinud haigekassa juhatuse liige <strong>Maivi Parv</strong>.</p> <p>Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees <strong>Priit Eelmäe</strong> hindab kõrgelt Eesti Haigekassa initsiatiivi edendada terviklikku ja inimkeskset patsiendi raviteekonda ning kinnitab, et kliinikumis on projekti väljatöötamises osalenud ravitöö parimad praktikud.</p> <p>„Kliinikumi insuldiprojekt on ambitsioonikas, selle valmimisele on andnud oma olulise panuse mitmed kliinikumi välised osapooled, et ehitada sildasid eriarstiabi, esmatasandi ja sotsiaalvaldkonna töökorralduse vahel. Mul on usku sellesse, et suudame seniseid praktikaid oluliselt muuta ning olen veendunud, et konkreetse projekti mõju tervishoiuteenuste osutamisele ja kvaliteedile on märkimisväärselt laiem. Pean silmas eelkõige patsientide ja nende lähedaste vajadusi, ent unustamata sealjuures kõiki kliinikumi haiglaid ja koostööpartnereid ning kogu Eesti tervishoiumaastikku,?selgitas juhatuse esimees.</p> <p>Projektide sisuks on insuldipatsiendi vaatest oluliste ravikorralduslike muutuste väljatöötamine ja testimine.</p> <p>„Kõigi taotluste puhul paistis silma väga hea probleemidest ja vajadustest arusaamine. Lähenemised on inimkesksed, konkreetseid lahendusi on välja töötatud mitte patsientide jaoks, vaid koos nendega. Olulisel kohal on tegelemine ka patsiendi lähedastega ja kogukonna võimestamine. Probleemidele parimate lahenduste leidmiseks proovitakse erinevates projektides alternatiivseid võimalusi. Näiteks on teada, et raviteekonna killustatuse probleemi aitab lahendada koordinatsiooni parandamine, aga viise selle korraldamiseks on rohkem kui üks. Aga järele proovimata ei saa teada, milline neist töötab ja milline mitte. Põnevaim katsetus selles vallas on digitaalne juhtumikorraldaja, mida on oma projektis plaaninud Põhja-Eesti Regionaalhaigla,?rääkis haigekassa innovatsioonijuht <strong>Kitty Kubo</strong>.</p> <p>Ida-Viru Keskhaigla neuroloogia vanemarst <strong>dr Katrin Põld</strong> ütles, et nende eesmärgiks on muuta nii tervishoiu- , sotsiaaltöötajate kui ka kogukonna mõtteviisi insuldist. „Soovime muuta insuldijärgse raviteekonna patsiendile ja tema lähedastele arusaadavamaks ja sõbralikumaks, et raviprotsess pärast insulti oleks sujuv ning kõiki osapooli vajalikul ajahetkel kaasav,?lisas dr Põld.</p> <p>Regionaalhaigla neuroloogiakeskuse juhataja-ülemarst <strong>dr Andrus Kreis</strong> avaldas lootust, et kahe aasta möödudes oleks vähemalt osa sellest projektist rakendatav igapäevaelus, mille tulemusena väheneb ajuinfarktide kordumine ning paraneb haigust põdenute ja nende sugulaste elukvaliteet.</p> <p>Lisaks arendusprojektidele hakkavad toetuse saajad haigekassaga koostöös looma tulemuste ja kulude võrdlemise praktikat ning piloteerima uut tasustamismudelit, mille eesmärk on soodustada raviteekonna osapoolte koostööd patsiendi paremate tervisetulemite nimel.</p> <p>“Näeme, et tänased tasustamisviisid ei anna vajalikku stiimulit terviklike teekondade ja patsiendikesksete teenuste arendamiseks. „Insuldi juhtprojekt on meie esimene katsetus raviteekonnapõhise tasustamise ja tervisetulemite mõõtmisega, õnnestumise korral sooviksime seda tulevikus rakendada ka teiste terviseseisundite puhul,?selgitas haigekassa eriarstiabi teenuste osakonna juhataja <strong>Tiina Sats</strong>.</p> <p>Arendusprojekte rahastatakse tervishoius uudsete mudelite arendamiseks mõeldud haigekassa innovatsioonifondist. Projektide elluviimiseks on toetuse saajatel aega 2021. aasta lõpuni.</p> <p> </p> <p>Lisainfo:</p> <p>Kitty Kubo</p> <p>Haigekassa innovatsioonijuht</p> <p><span class="spamspan"><span class="u">insult</span> [at] <span class="d">yql856.icu</span></span>, telefon 5565 4535</p> </div> </div> Fri, 14 Feb 2020 07:19:21 +0000 Haigekassa 160934 at http://yql856.icu Haigekassa otsib oma meeskonda聽riskip玫hise ravijuhtimise koordinaatorit http://yql856.icu/uudised/haigekassa-otsib-oma-meeskonda-riskipohise-ravijuhtimise-koordinaatorit <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Haigekassa otsib oma meeskonda riskipõhise ravijuhtimise koordinaatorit</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="http://yql856.icu/user/88" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Eesti Haigekassa</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-02-10T16:09:54+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">E, 10.02.2020 - 18:09</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above field__items"> <div class="field__label">Sisu</div> <div property="schema:text" class="field__item"> <p>Haigekassa ootaboma meeskonda <strong>riskipõhise ravijuhtimise koordinaatorit</strong>.</p> <p>Kui sa näed suurt pilti samavõrd selgelt, kui seda muuta võivat detaili. Sa oled analüütilise mõttelaadiga, hea pingetaluvusega, empaatiline, sõbralik ning sulle meeldib suhelda. Sa soovid, et Eesti tervishoid oleks inimkesksem ning Sind huvitab rahvusvaheline koostöö. Pakume Sulle võimalust osaleda põnevas rahvusvahelises projektis ning toetada perearsti meeskondasid riskipõhise ravijuhtimise läbiviimisel. Projekti kohta saad täpsemalt lugeda <a href="http://yql856.icu/partnerile/raviasutusele/perearstile/ravi-juhtimise-pilootprojekt">siit</a>.</p> <p>Tööpakkumisega saab tutvuda <a href="http://www.cv.ee/toopakkumine/eesti-haigekassa/riskipohise-ravijuhtimise-koordinaator-f4103694.html">siin</a>.</p> <p>Kandideerimiseks edasta meile oma elulookirjeldus hiljemalt 21. veebruariks 2020, <span class="spamspan"><span class="u">tiina.unukainen</span> [at] <span class="d">yql856.icu</span><span class="h"> (subject: Kandideerimine) </span></span> või kandideeri läbi <a href="http://www.cv.ee/toopakkumine/eesti-haigekassa/riskipohise-ravijuhtimise-koordinaator-f4103694.html">CV.ee</a>.<br />  </p> </div> </div> Mon, 10 Feb 2020 16:09:54 +0000 Eesti Haigekassa 160930 at http://yql856.icu Inimesi paneb haigekassa klienditoe poole k玫ige enam p枚枚rduma raha http://yql856.icu/blogi/inimesi-paneb-haigekassa-klienditoe-poole-koige-enam-poorduma-raha <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Inimesi paneb haigekassa klienditoe poole kõige enam pöörduma raha</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="http://yql856.icu/user/120" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Margarita</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">E, 10.02.2020 - 16:20</span> <div class="img field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <img src="http://yql856.icu/sites/default/files/styles/550x300/public/2020-02/custumer%20call.jpg" width="550" height="300" alt="ravikindlustus" typeof="foaf:Image" class="image-style-_50x300" /> </div> <div class="tags field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="item field__item"><a href="http://yql856.icu/blogi/silt/291">ravikindlustus</a></div> <div class="item field__item"><a href="http://yql856.icu/blogi/silt/283">hüvitised</a></div> </div> <p><strong>Eelmisel aastal küsis haigekassa klienditoelt (6696630) abi ning nõu sada tuhat inimest, kõige enam helistati infonumbrile küsimustega, mis puudutasid raha ehk haigushüvitisi. </strong></p> <p>Kõige rohkem taheti teada, millal ja kui palju inimene rahvakeeli „haigusraha?saab ning vastust kuuldes päriti sageli, et miks nii vähe. Veel kuulus populaarseimate päringute sekka ravikindlustuse kehtivusega seotud küsimused ning samuti uuriti Euroopa ravikindlustuskaardi võimaluste kohta.</p> <p>Haigekassa klienditeeninduse juht Maris Liitmäe rääkis, et kõige olulisem küsimustering on aasta aastalt jäänud samaks, inimesi huvitab ikka haigusraha kättesaamise aeg ja summa. Haigekassa maksab nelja liiki töövõimetushüvitisi  - haigushüvitist, hooldushüvitist, sünnitushüvitist ja lapsendamishüvitist. Kui inimene pole hüvitist õigeks ajaks kätte saanud,  saab seda oodatust vähem või riigiportaalis haigusraha kohta kuvatav info tekitab küsimusi, hakkavad infotelefoni töötajad koos helistajaga põhjusesse süvenema, Täpsemat infot on võimalik saada kohe kõne ajal, kui helistaja on ennast  autentinud. Selline isikustatud nõustamise teenus on haigekassas Smart-ID või mobiil-ID kasutajatele juba mõnda aega olemas. Muudel juhtudel tuleb meie poole pöörduda allkirjastatud järelepärimisega.</p> <p>Üsna sageli selgub, et inimesel pole pangakontot või kontornumber on vale, samuti on üllatuslikult paljude inimeste kontod arestitud ja esimesena saab raha hoopis kohtutäitur. „Kui hüvitise summast rääkida, siis üks põhjus on väiksema hüvitise korral tõsiasi, et inimese palga pealt pole makstud makse. Kuna hüvitised arvestatakse tasutud sotsiaalmaksu pealt, ei tohiks inimesed ümbrikupalgaga nõus olla, sest eriti pikemaajalise haigestumise korral võib see valusalt rahakoti pihta lüüa,?selgitas Liitmäe.    </p> <p>Aastast aastasse on haigekassasse pöördumiste arv kahanenud, sest väga palju infot on veebilehel, retseptid on digitaalsed ning hamba- ning täiendava ravimihüvitise puhul arveldab haigekassa hambaraviettevõtete ja apteekidega taustal automaatselt. Tegemist on inimese jaoks mitterahalise hüvitisega, ehk haigekassa maksab, aga inimene ei pea teenuse saamiseks ise arveldamisega tegelema.</p> <p>Liitmäe sõnul aga ei tähenda väiksem pöördumiste arv, et tööd vähem oleks. „Näeme, et helistatakse ja esindustesse tullakse vähem, aga seevastu on nõustamise aeg pikem.. Inimesed vajavad rohkem nõu, sest küsimuste sisu on läinud keerulisemaks. Kasvab e-posti teel esitatavate küsimuste ja dokumentide arv. Samuti on juurde tulnud kodulehe vestlusaknasse lisatud küsimused ning haigekassa klienditugi vastab inimeste ka neile päringutele, mida inimesed kirjutavad haigekassa Facebooki sõnumitesse.?lt;/p> <p>Sageli on eakamatel inimestel vaja täpsemat juhendamist, kuidas e-teenustega toimetada, lisas klienditeeninduse juht. Pole harvad korradki, kus tuleb inimese muret kuulata ja teda lihtsalt trööstida, sest tervisemure on inimese jaoks sageli kõige suurem. Teinekord ei olegi asi niivõrd tervishoiuteenuses, kui inimese ja arsti või haigla omavahelises suhtlemisoskuses. „Eks see tõde on, et ega meie poole suures õnnes pöörduta, kui inimene juba võtab vaevaks helistada, kirjutada või kohale tulla, siis on tal ikka mure.?lt;/p> <p>Kui teinekord helistavad pahased inimesed ja nõuavad kohe pääsu arstile, on neidki, kes tänavad hea süsteemi eest. „Nii mõnedki mujal riikides elanud inimesed ütlevad, et Eestis on väga hästi  ravikindlustus inimestele tagatud ja pole need järjekorradki arvestades seda, et väga paljud teenused katab haigekassa, ülearu pikad,?lisas Liitmäe.</p> <div> <div class="msocomtxt" id="_com_1" language="JavaScript" onmouseout="msoCommentHide('_com_1')" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_1','_com_1')"> </div> </div> Mon, 10 Feb 2020 14:20:33 +0000 Margarita 160928 at http://yql856.icu Hambaravih眉vitis on patsiendi heaks http://yql856.icu/uudised/hambaravihuvitis-patsiendi-heaks <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Hambaravihüvitis on patsiendi heaks</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="http://yql856.icu/user/88" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Eesti Haigekassa</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-02-06T15:19:37+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">N, 06.02.2020 - 17:19</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above field__items"> <div class="field__label">Sisu</div> <div property="schema:text" class="field__item"> <p>Eilses Eesti Päevalehes kirjutab hambaarstide liidu asepresident Mare Saag, et hambaravihüvitise süsteem lõhub arsti ja patsiendi usaldussuhet ning riigi kehtestatud hinnakiri riigistab ettevõtted. </p> <p>Väide, et inimesed käivad hambaarsti juures aina vähem, ei vasta tõele. 2018. aasta elanikkonna küsitluse andmetel on kasvanud nende inimeste arv, kes külastavad hambaarsti vähemalt kord aastas või sagedamini. 2018. aastal külastas hambaarsti 62% (2016. aastal 42%, 2015. aastal 37% ) täiskasvanutest. Täiskasvanute hambaravihüvitis on kehtinud alates 2017. aasta juulikuust ja sellest alates on inimesed üha enam hambaarsti juurde jõudnud. Kui 2018. aastal kasutas täiskasvanute hambaravihüvitist 223 600 inimest, siis mullu kasutas hüvitist 40 000 inimest rohkem. Seega on vale väita, et täiskasvanute hambaravi visiitide arv on langenud. </p> <p>Teiseks on tõesti olemas riiklikud, haigekassa kehtestatud hinnad ja need kehtivad siis, kui inimene kasutab arsti juures hüvitist. Meie hinnakiri on valminud koostöös hambaarstide liidu ja suuremate referentsasutustega,  kus aluseks on võetud tegelikud kulud. Me oleme korduvalt öelnud, et yql856.icusmärk ei ole kinni maksta kalleid asukohti või kasumit, vaid tasuda tegelike kulude eest õiglast hinda. Eelmisel aastal kulus hambaravihüvitiseks 13,4 miljonit eurot ja kuigi inimese kohta on seda 40 - 85 eurot aastas, moodustab tervikpilt päris suure summa.</p> <p>Hüvitise eesmärk, arvestades meie riigi tervishoiurahastamise võimalusi, on suunata arsti juurde just madalama sissetulekuga inimesed. Hüvitise kasutus on selgelt näidanud ka toetuse vajalikkust.  Vähenenud on nende inimeste osakaal, kes on majanduslikel põhjustel jätnud hambaarsti juures käimata (2018. aastal 32%, 2016. aastal 45%, 2015. aastal 46%).</p> <p>Kui vaadata hambaravi turgu, siis meie riik ei ole tegelikult kitsi- 2018. aastal tuli ligikaudu 40% hambaravi turu kogukäibest (ca 50 miljonit) haigekassalt ehk meie kõigi rahakotist. Milline sektor saab veel öelda, et riik panustab sinna nii suure osa käibest ning käive on ka igal aastal kindel?</p> <p>Haigekassa poolt rahastatavatele teenustele kehtivad hinnakirjad kogu tervishoius ja hambaravi pole siin mingi erand. Miks on riigi hinnakiri vajalik? Riigistamisest on asi kaugel, sest hinnakirja vaatame koos hambaarstidega üle ning uuendame seda vastavalt vajadusele. Tõde on see, et inimene ei oska hambaravi hinda ise küsida ega määrata ja sageli tuleb hambaravi eest inimesel maksta üsna kopsakat hinda, mille suurus selgub pahatihti alles maksmisel. Haigekassa raha on meie kõigi raha ja meie eesmärk peab olema raviteenuste õiglane hind patsiendi kaitseks. Kui hambaarst soovib väga kallist tehnikat, kulukat asukohta, siis on see tema vaba valik. Aga riik ei peaks seda kinni maksma, vaid arvesse võtma keskmised kulud ning tagama selle, et vahendid, mille eest makstakse oleks kvaliteetsed. Samuti kulub „riigihindade?sisse arsti keskmine palk. Teame, et materjalid ja töö on täna Eestis kvaliteetsed, sest hambaarstide pädevuses ei kahtle keegi,  meil on väga head hambaarstid.</p> <p>Tõsi, hambaravi on kallis, kuid kallidust saab ennetada kui kanname suutervise eest hoolt juba noores eas. Meie kõige olulisem sihtgrupp täna on lapsed, kelle hambaravi on peaaegu kogu ulatuses tasuta ning seetõttu võiks igal aastal jõuda täiskasvanuellu tervete hammastega põlvkond. Seda pole kahjuks juhtunud. Kõige olulisem roll tervisekäitumise kujundamisel on perekonnal. Siis alles koolil ja lasteaial ning seejärel hambaarstidel. Kahjuks, nagu ka Mare Saag kirjutab, jõuavad lapsed arstile katkiste hammastega. Miks? Sest meie perede terviseteadlikkus ja oskus tervise eest hoolitseda on madal. Viidatud uuringust tuli välja tõsiasi, et peres pole hambaharjugi või kasutatakse ühte terve pere peale. Hambahari ei pea olema elektriline ega kallis, ka kõige lihtsam kahe eurone hambahari teeb oma töö ära, aga ainult siis, kui seda iga päev kaks korda kasutatakse.</p> <p>Haigekassa on ligi kümme aastat rahastanud enam kui  miljoni euro eest laste hammaste tervise projekti, mis tänaseks kannab nime Suukool. See on projekt, mis on hambaarstide liidu eestvedada ja hambahaiguste ennetustegevuste laiapõhjalise juurutamisega tegeleme me koostöös. Suukooli abil jõutakse lapseootel naisest kuni haridusasutusteni. Ennetustööd ei ehitata päevaga üles. Iga aasta ühe rohkem panustades jõuame ehk ükskord ka selleni, kus lapse esimene kokkupuude arstiga ei ole valutav hammas. </p> <p>Lapse suu on pere peegel, seega palun, lapsevanemad, viige oma lapsed kord aastas hambaarsti juurde ja peske lapsega koos hambaid. Eeskuju on nakkav ning vaid nii suudame üles kasvatada tervete hammastega lapsi, kes täiskasvanuks saades kallist hambaravi ei vaja, sest neil on õiged suuhügieenivõtted ja harjumused.</p> <p>Jääb arusaamatuks, miks hambaarstid tulevad pea iga kvartal välja teemaga, et riik üritab neid riigistada või arstid lahkuvad haigekassa lepingutest. Need väited pole jätkuvalt tõesed, hüvitist pakuvad täna enam kui pooled hambaraviasutused üle Eesti. Näeme siin taga ainult koalitsioonileppe punkti, mis vabastaks arstid meie hinnakirjast ja annaks vaba võimaluse kujundada hindu nii nagu nad ise soovivad. Haigekassa ei saa sellega aga jätkuvalt nõus olla, sest inimene jääb siin kaitsetusse olukorda. Kui hinnad tõusevad, ei ole vahet, kui palju riik hambaravisse panustab, hinnatõusuga me võidu joosta ei jõua. Riigi hinnakiri ei kaitse kedagi peale inimese, kes hambaravihüvitise kasutamisel saab sellest 40-85 eurot võitu aastas. Me peame vajalikuks tulevikus hüvitist tõsta ja vähendada inimeste omaosalust, mis tagaks hambaravi senisest parema kättesaadavuse. Nii ongi sotsiaalministeerium teinud valitsusele ettepaneku hüvitise piirmäära edaspidi veelgi tõsta ning omaosalusmäära vähendada.</p> <p>Ära ei tohi unustada, et lisaks tervisevaldkonnale on hambaravi puhul tegemist ärivaldkonnaga ja siinkohal oleme ehk  liiga kauaks kinni jäänud hambaravihüvitise korralduse küsimustesse. Keskendume parem koostöös ennetustegevustele, et lõpuks läheks üks koolitäis lapsi suvevaheajale tervete hammastega.</p> </div> </div> Thu, 06 Feb 2020 15:19:37 +0000 Eesti Haigekassa 160926 at http://yql856.icu S玫eluuringu hirmud ja v玫imalused http://yql856.icu/blogi/soeluuringu-hirmud-ja-voimalused <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Sõeluuringu hirmud ja võimalused</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="http://yql856.icu/user/88" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Eesti Haigekassa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">K, 05.02.2020 - 13:22</span> <div class="img field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field__items"> <img src="http://yql856.icu/sites/default/files/styles/550x300/public/2020-02/cancer.jpg" width="550" height="300" alt="cancer" typeof="foaf:Image" class="image-style-_50x300" /> </div> <div class="tags field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="item field__item"><a href="http://yql856.icu/blogi/silt/288">edendus</a></div> <div class="item field__item"><a href="http://yql856.icu/blogi/silt/287">ennetus</a></div> <div class="item field__item"><a href="http://yql856.icu/blogi/silt/291">ravikindlustus</a></div> <div class="item field__item"><a href="http://yql856.icu/blogi/silt/286">sõeluuring</a></div> </div> <p><strong>Haigekassa korraldab igal aastal sõeluuringuid, et leida üles inimesed, kel on tekkinud varajases staadiumis vähk. Vähi varajane avastamine võimaldab õigel ajal raviga alustada ja seeläbi elusid päästa. Paraku jätavad paljud inimesed endiselt uuringutele minemata. Mis takistab inimesi uuringutel osalemast ja mida teha, et kõik kutsutud sõeluuringule jõuaks?</strong></p> <p>Eestis korraldatakse sõeluuringuid rinnavähi, jämesoolevähi ja emakakaelavähi avastamiseks. Sõeluuringute eesmärk on vähi ennetamine ja avastamine võimalikult varajases staadiumis. Väga oluline on kontrollida just neid inimesi, kes peavad end terveks, kuna varajases staadiumis või vähieelses seisundis ei pruugi mingeid terviseprobleeme veel esineda. Uuringute tulemusel saab väita, et sõeluuringutega on võimalik näiteks naiste suremust rinnavähki vähendada 30?5 protsenti.</p> <p>Rinnavähi sõeluuringutele kutsutakse naisi vanuses 50?9, emakakaelavähi sõeluuringutele naisi vanuses 30?5. Alates 2016. aastast korraldatakse ka jämesoolevähi sõeluuringuid, kuhu oodatakse mehi ja naisi vanuses 60?6. Ravikindlustatud inimeste tervisekontrolli eest tasub haigekassa, ravikindlustuse puudumisel tuleb uuringu eest ise maksta. </p> <p>Riiklikel sõeluuringutel on ülioluline roll vähi varajasel avastamisel, kuid need täidavad oma eesmärki vaid siis, kui uuringutes osaleb üle 70 protsendi sihtrühmast. Eestis on sõeluuringutel osalemise protsent paraku väiksem ?keskmiselt osaleb neis 50?5 protsenti kutse saanutest. </p> <h4>Tasuta sõeluuringud võiksid olla kõigile kättesaadavad</h4> <p>Sõeluuringutele kutsutakse vaid ravikindlustatud inimesi, seega jääb osa inimesi uuringutest kõrvale. Nemad jõuavad arsti juurde alles siis, kui on juba tekkinud tõsised kaebused. „Naistearstina pooldan igati seda, et tasuta uuring oleks kättesaadav kõikidele Eesti naistele, olenemata ravikindlustuse olemasolust. Nii oleks võimalik jõuda ka nendeni, kes on ravikindlustuse puudumise tõttu arsti juurde pöördumist aastaid edasi lükanud,?kommenteeris Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku juhataja ja naistearst Piret Veerus. „Ravikindlustamata patsiendid jõuavad meie vaatevälja oluliselt hiljem ja kontrolli pöördutakse sageli alles siis, kui on tekkinud kaebused,?lisas Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Staalfeldt-Rahumägi.</p> <p>Haigekassa esmatasandi ekspert Made Bambus tõdes, et vähi varajane avastamine ja raviga alustamine võimaldab saavutada paremaid ravitulemusi, kui juba kaugele arenenud vähi korral. Seejuures leiab ka haigekassa , et haiguste ennetamiseks või varaseks avastamiseks peavad sõeluuringud olema kättesaadavad kõigile. "Vähkkasvajad ohustavad nii kindlustatud kui ka kindlustamata inimesi, mistõttu plaanib haigekassa juba 2021. aastal hakata tasuma ka ravikindlustamata inimeste vähi sõeluuringute eest," kinnitas Bambus. </p> <p>Mõned haiglad pakuvad ka ise tasuta sõeluuringuid kõigile. Üleeuroopalisel emakakaelavähi ennetusnädalal pakkus Lääne-Tallinna Keskhaigla Tallinna linnavalitsuse toel ravikindlustamata naistele võimalust osaleda tasuta emakakaelavähi sõeluuringus. „Viie päeva jooksul, mil seda võimalust pakkusime, pöördus vastuvõtule 86 ravikindlustamata naist. Kolmel sõeluuringus osalenud naisel leiti PAP-testis vähieelsed muutused. Naiste tagasiside oli väga positiivne: küsiti lisainfot, millal peaks taas kontrolli tulema ning kas oleks võimalik osaleda ka rinnavähi sõeluuringus. Selle väikese projekti põhjal võib öelda, et vähemasti ravikindlustamata naiste huvi sõeluuringute vastu oli suur,?rääkis dr Veerus.</p> <p>Samas panevad arstid inimestele südamele, et tervise eest hoolitsemine on igaühe enda kätes ja ebatavaliste sümptomite märkamise korral tuleb kiiresti arsti juurde pöörduda. „Ida-Tallinna Keskhaiglas on tagatud head võimalused rinnavähi varaseks avastamiseks kõigile inimestele sõltumata ravikindlustuse olemasolust, kuid ainult sellisel juhul, kui inimene ise tuleb õigel ajal arsti juurde. Väga suur osa kaugele arenenud rinnavähkidest on sellised, kus inimene tunneb tükki või näeb rinna haavandumist juba pikemat aega, aga arsti juurde ei tule,?tõdes Ida-Tallinna Keskhaigla radioloogiakeskuse juhtiv arst  Tiia Elvre.</p> <p>Uuringule peaksid ise pöörduma need inimesed, kes kuuluvad sihtgruppi, kuid pole sõeluuringu kutset kätte saanud, kuna nende tegelik elukoht ei kajastu rahvastikuregistris. „Hinnanguliselt 20?0 protsenti kutsetest ei jõua adressaadini, kuid kutse ei ole enam aluseks uuringule pöördumisel ?oodatud on kõik, kes sihtgruppi kuuluvad. Inimesed võiksid ise oma tervise eest vastutuse võtta ja jälgida, et regulaarsed tervisekontrollid saaksid tehtud,?rõhutas Tartu Ülikooli Kliinikumi vanemarst-õppejõud dr Sulev Ulp.</p> <h4>Kuidas vähiennetus veelgi tulemuslikum oleks?</h4> <p>Uuringul osalemine peab olema võimalikult mugavaks ja kättesaadavaks tehtud. „Osa inimesi kardab uuringule tulla, peljates halbu uudiseid, kuid õnneks on nad vähemuses. Osa naisi ei taha tulla sõeluuringule haiglasse, kuid tuleksid meelsasti mammobussi,?tõi dr Ulp välja võimalikke põhjuseid, miks uuringutest loobutakse. Uuringu inimestele lähemale toomisesse usutakse ka Ida-Tallinna Keskhaiglas ?sõeluuringutel osalemise suurendamiseks on mobiilse sõeluuringukabinetiga kohal käidud mitmetes suurettevõtetes, et inimestele töökohas mugavat tervise kontrollimise võimalust pakkuda.  </p> <p>Emakakaelavähi sõeluuringuid tehakse praegu vaid haiglates, kuid ka siin on võimalusi, kuidas veel rohkem naisi kontrolli saada. „Uuring võiks hõlmata senisest suuremat vanusegruppi. Praegu kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule naisi vanuses 30?5 eluaastat, kuid igal aastal avastatakse haigust ka vanematel naistel,?tõdes dr Veerus.</p> <p>Jämesoolevähi sõeluuring on korraldatud rinna- ja emakakaelavähi uuringutest erinevalt ?seda koordineerib perearst, kes oma nimistu patsiente uuringule kutsub. Kuna tegu on võrdlemisi uue sõeluuringuga, on teadlikkus selle tegemise protseduuridest ja vajalikkusest veel väike, kuid perearstide kaasamine võimaldab lihtsamini patsientideni jõuda ning uuringul osalemise aktiivsust suurendada.</p> <p>Nii sihtgrupi laiendamiseks, ravikindlustuseta inimeste kontrollimiseks, mobiilsete uuringute tegemiseks kui ka kampaaniate korraldamiseks on vaja lisaraha. „Kindlustamata inimeste probleemi kaotaks ära see, kui sõeluuringuid rahastataks otse riigieelarvest, mitte haigekassa vahenditest. See võimaldaks sõeluuringuid pikemaks ajaks ette planeerida, sihtrühma laiendada ja annaks nii sõeluuringu teostajatele kui ka osalejatele kindlustunde, et sõeluuring kestab ja areneb. Teadusuuringud on näidanud, et efektiivne on vaid süsteemne ja hästi organiseeritud sõeluuring,?pakkus asjade paremaks korraldamiseks võimaliku lahenduse  dr Ulp.</p> <blockquote> <p><em>Sõeluuringutel osalemise protsent on tõusutrendis.</em></p> </blockquote> <p>Teadlikkuse suurendamisega on juba aastaid aktiivselt tegelenud haigekassa, korraldades sõeluuringute kampaaniaid, mille kaudu inimesi vähi tekkeriskidest ja ennetusvõimalustest teavitatakse. Seni on korraldatud rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringute kampaaniad, kuid hiljuti algas esmakordselt ka jämesoolevähi sõeluuringu kampaania.</p> <p>Kuigi süsteemis on veel mitmeid kitsaskohti, siis üldiselt on <a>sõeluuringutel osalemise protsent siiski tõusutrendis olnud. </a> „Alustasime 2002. aastal rinnavähi sõeluuringuid 37-protsendilise osalusega, praeguseks läheneb osalus juba 60 protsendile. Kui vaadata eraldi maakondi, kus töötab mammobuss, siis seal on osalus juba mitmeid aastaid üle 60 protsendi,?rõõmustas dr Ulp.</p> <p><strong>Riikliku tervishoiusüsteemi ülesanne on luua sõeluuringuteks võimalused, neid rahastada ja tagada kvaliteet. Inimese ülesanne on kasutada suurepärast võimalust oma tervise eest hoolitsemiseks ?reageerida sõeluuringu kutsele ja oma tervist kontrollida.</strong></p> <div> <div> <div class="msocomtxt" id="_com_1" language="JavaScript" onmouseout="msoCommentHide('_com_1')" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_1','_com_1')"> </div> </div> </div> <div class="sample-block"> <div class="head"> <p class="title">2020. aastal kutsutakse</p> </div> <div> <ul> <li>rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi sünniaastatega 1953, 1954, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968 ja 1970</li> <li>emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi sünniaastatega 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 ja 1990.</li> <li>jämesoolevähi sõeluuringule ravikindlustatud mehi ja naisi sünniaastatega 1952, 1954, 1956, 1958 ja 1960</li> </ul> </div> </div> <div> <div> </div> </div> Wed, 05 Feb 2020 11:22:11 +0000 Eesti Haigekassa 158184 at http://yql856.icu Eelmisel aastal vajas v盲hiravi 眉le 40 000 inimese http://yql856.icu/uudised/eelmisel-aastal-vajas-vahiravi-ule-40-000-inimese <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Eelmisel aastal vajas vähiravi üle 40 000 inimese</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="http://yql856.icu/user/88" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Eesti Haigekassa</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-02-04T09:26:40+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">T, 04.02.2020 - 11:26</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above field__items"> <div class="field__label">Sisu</div> <div property="schema:text" class="field__item"> <p class="MsoNoSpacing"><strong>2019.aastal tasus haigekassa üle 40 000 inimese pahaloomulise kasvaja ravi eest 133,5 miljonit eurot. Seda on võrreldes 2018. aastaga 16 miljonit eurot enam. Erinevaid vähiravimeid rahastas haigekassa enam kui 53 miljoni euro eest, soodusravimeid sai ligi 23 000 inimest ja haiglaravimeid ligi 7000 patsienti. </strong></p> <p>Möödunud aastal parandas haigekassa vähiravimite kättesaadavust näiteks kopsukasvaja, luuüdi kasvaja, mao- ja söögitoru kasvaja, neerukasvaja, eesnäärme kasvaja, lümfisüsteemi kasvaja ja leukeemia raviks. „Kokku laiendasime vähiravivõimalusi nii erinevate diagnooside kui ravivõimalususte puhul 17 korral,?kinnitas haigekassa ravimiekspert Kärt Veliste.</p> <p>Veliste sõnul on kaasaegsed ravimid vaid üks oluline osa haigekassa rahastatavast vähiravist. „Peame vähiravis tagama ka head vähi ennetuse ja diagnoosimise võimalused, kiiritusravi, kirurgilise ja toetava ravi, aga ka järelkontrolli ning inimeste nõustamise,?selgitas ta.</p> <div class="widget-linklist aright"> <div class="head"> <h3 class="attention">Pane tähele!</h3> </div> <div> <p>Osale sõeluuringus, sest varakult avastatud vähk on ravitav!</p> <p><a href="http://yql856.icu/inimesele/arsti-ja-oendusabi/haigekassa-lepingupartnerid/mammograafia">Vaata kaardilt, kuhu saab sõeluuringule minna</a></p> </div> </div> <p>Kuigi vähielulemus Eesti patsientide seas tasapisi paraneb, ei kasuta inimesed piisavalt võimalusi just vähi ennetuseks või varaseks avastamiseks. „Ravikindlustatud inimesed saavad tasuta osaleda rinnavähi-, emakakaelavähi - ja jämesoolevähi sõeluuringul. Kuid riiklikud sõeluuringud täidavad oma eesmärki vaid siis, kui nendest võtab osa üle 70% sihtrühmast. Meie andmetel osalevad uuringutel vaid veidi üle poolte kutse saanud inimestest,?tõdes haigekassa esmatasandi ekspert Made Bambus. Tema sõnul on madala osaluse taga mitmeid põhjuseid, kuid kindlasti on üks nendest ka inimese enda vähene motiveeritus haiguseid ennetada. „Teine probleem on see, et sõeluuringutele kutsutakse vaid ravikindlustatud inimesi, seega jäävad osad inimesed uuringutest kõrvale,?tõdes Bambus, kelle sõnul kaalub haigekassa tulevikus tasuda ka ravikindlustamata inimeste vähi sõeluuringute eest. „Vähkkasvajad ohustavad nii kindlustatud kui kindlustamata inimesi ning haiguse varajane avastamine ja raviga alustamine võimaldab saavutada paremaid ravitulemusi kui juba kaugele arenenud vähi ravi,?lisas Bambus.</p> <p class="text-align-center"><iframe frameborder="0" height="350" scrolling="no" src="http://r.muu.ee/33245/58923/index.html" width="650"></iframe><br /> <script type="text/javascript" src="//g.delfi.ee/misc/rembi/embed.php?rembi=33245"></script></p> </div> </div> Tue, 04 Feb 2020 09:26:40 +0000 Eesti Haigekassa 160919 at http://yql856.icu K盲imas on 眉le-eestiline t盲iskasvanute suutervise uuring http://yql856.icu/uudised/kaimas-ule-eestiline-taiskasvanute-suutervise-uuring <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Käimas on üle-eestiline täiskasvanute suutervise uuring</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="http://yql856.icu/user/89" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Haigekassa</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-02-03T21:30:28+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">E, 03.02.2020 - 23:30</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above field__items"> <div class="field__label">Sisu</div> <div property="schema:text" class="field__item"> <p><strong>2018. aastal viidi haigekassa tellimusel läbi 3-, 6- ja 12-aastaste laste suutervise seisukorra uuring ning eelmisel aastal alustati sarnase uuringuga täiskasvanud elanikkonna hulgas. Uuringu lõplik raport valmib aastaks 2021.</strong></p> <p>Uuringu eesmärk on kirjeldada Eesti täiskasvanud elanikkonna suutervise seisundit ja harjumusi, et saada ülevaade nende suutervise olukorrast. Hetkel puudub Eestis kogu elanikkonda hõlmav suutervise statistika. Tervise Arengu Instituut tellib iga kahe aasta tagant rahavastiku tervisekäitumise uuringu, kus saadakse andmed ka suutervise käitumisest, kuid mitte objektiivsest suuõõne olukorrast. Haigekassa esmatasandi osakonna juhataja Külli Friedemanni sõnul annab selline uuring võimaluse planeerida täiskasvanute hambaravi- ja proteesihüvitise mahtu lähtuvalt inimeste reaalsest vajadusest ning arendada täiskasvanute hambaravi ennetustegevusi.</p> <p>Suutervise uuringust oodatakse osa võtma inimesi alates 35. eluaastast. „Oodatud on eelkõige need, kes pole hambaarsti juures käinud aastaid või on seda rahapuudusel edasi lükanud,?selgitas uuringu juht dr Riina Runnel Tartu Ülikooli hambaarstiteaduste instituudist. Runnel lisas, et kindlasti soovivad nad uuringul näha ka ravikindlustamata inimesi, kes täiskasvanute hambaravihüvitist kasutada ei saa.</p> <p>Kõikidele uuringus osalejatele tehakse hammaste ja suuõõne tasuta läbivaatus (umbes 15 minutit) ning antakse kaasa kirjalik soovitus edasisest ravivajadusest. Samuti jagatakse uuritavatele soovitusi ja nõuandeid hammaste ja suutervise eest hoolitsemiseks. Raviprotseduure uuringu käigus ei tehta. Kõikidel uuringus osalejatel tuleb täita ka elektrooniline küsimustik suuhügieeni harjumuste ja suutervise kohta. Dr Runneli sõnul võimaldab selline lähenemine analüüsida inimese käitumise ja tagajärje seost.</p> <p>Uuringusse kaasatakse kõik vanusegrupid alates 35. eluaastast (35?4, 45?4, 55?4, 65?4 ja 75+ aastat) ning kogutud andmete põhjal saadakse ülevaade kõigi vanusegruppide suutervise seisundist.</p> <p>Uuring on üle-eestiline ning läbivaatused toimuvad kõikides Eesti maakondades ja suuremates keskustes. Kokku kaasatakse uuringusse 4250 uuritavat. Hammaste tasuta läbivaatusele on võimalik osaleda mai lõpuni.</p> <p>Projekti raames saab oma suutervist kontrollida järgmistes kliinikutes:</p> <p>SA Tartu Ülikooli Kliinikum, Stomatoloogia kliinik, Tartu</p> <p>Lõuna-Eesti Kliinik OÜ, Põlva</p> <p>Lääne-Tallinna Keskhaigla Hambaravikliinik, Talllinn</p> <p>Läänemere Hambakliinik, Tallinn</p> <p>Rakvere Hambapolikliinik OÜ, Rakvere</p> <p>Koskineni Hambaravi OÜ, Haapsalu</p> <p>Blendent OÜ, Mustla</p> <p>Kuressaare Hambakliinik, Kuressaare</p> <p>OÜ Heli Mikk Hambaravi, Kärdla</p> <p>SA Otepää Tervisekeskus hambaravi, Otepää</p> <p>AS Valga Haigla, Valga</p> <p>Uku Hambaravi OÜ, Viljandi</p> <p>Margarita Puusta Hambaravi OÜ, Rapla</p> <p>Rae Hambaravi OÜ, Harjumaa, Kuusalu ja Jüri</p> <p>Jannseni Hambaravi OÜ, Pärnu</p> <p>Hambaravi Edent OÜ, Jõgeva</p> <p>Suutervise uuringut teevad haigekassa tellimusel Eesti Hambaarstide Liit ja Tartu Ülikooli hambaarstiteaduse instituut. Nii täiskasvanute kui ka laste suutervise uuringut on plaanis korrata iga viie aasta tagant.</p> </div> </div> Mon, 03 Feb 2020 21:30:28 +0000 Haigekassa 159927 at http://yql856.icu Emakakaelav盲hk ohustab ka nooremaid naisi http://yql856.icu/uudised/emakakaelavahk-ohustab-ka-nooremaid-naisi <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Emakakaelavähk ohustab ka nooremaid naisi</span> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="http://yql856.icu/user/89" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Haigekassa</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-02-03T07:33:38+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">E, 03.02.2020 - 09:33</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above field__items"> <div class="field__label">Sisu</div> <div property="schema:text" class="field__item"> <p><strong>Haigekassa koostöös Eesti Vähiliiduga alustab emakakaelavähi sõeluuringu teavituskampaaniaga, mille eesmärgiks on juhtida naiste tähelepanu emakakaelavähi ennetamisele ja varasele avastamisele. Teavituskuul kutsume naisi üles oma tervisest hoolima ja regulaarselt kontrollis käima.</strong></p> <p>Eestis on emakakaelavähki haigestumus ja suremus üks kõrgemaid Euroopas. Igal aastal saab Eestis keskmiselt 175 naist esmase emakakaelavähi diagnoosi. Haigestumuse kõrgpunkt on 40.?0. eluaastal, kuid haigus tabab üha enam ka nooremaid naisi.</p> <p>Vähi varajasel avastamisel on oluline osaleda sõeluuringus, sest õigeaegselt avastatud emakakaelavähk on ravitav. „Sõeluuring on tõhus viis avastada vähieelseid seisundeid või varases staadiumis vähk enne, kui haigus on hakanud organismis levima ja kaebusi tekitama,?sõnas Ida-Tallinna Keskhaigla naistearst Gabor Szirko.</p> <p>„Kahetsusväärselt palju on aga naisi, kes ei käi uuringutel mitte kunagi või jõuavad arsti juurde siis, kui haigus on juba välja kujunenud. Emakakaelavähi eelne seisund võib kesta 10?5 aastat, kuid on ka kiiresti arenevaid vorme. Vähieelsete seisundite avastamisel on emakakaelavähk hõlpsasti ennetatav," lisas dr Szirko.</p> <p>Haigekassa tervise edenduse peaspetsialist ja kampaania eestvedaja Taisi Kõiv rääkis, et sel aastal läheneb kampaania naistele läbi nende sihtrühma. „Valisime kampaania eeskujudeks erinevates eluvaldkondades tegutsevad avaliku elu tegelased, kes ka ise sel aastal sõeluuringu sihtrühma kuuluvad: saatejuht Eeva Esse, joogaõpetaja Marilyn Jurman, vehkleja Irina Embrich, laulja Hedvig Hanson, kirjanik Kristiina Kass ja näitleja Liina Tennossaar,?sõnas Kõiv.</p> <p>Emakakaelavähi sõeluuringus osalevad 30?5-aastased ravikindlustatud naised iga viie aasta järel. <strong>2020. aastal kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi sünniaastatega 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 ja 1990.</strong></p> <blockquote> <p><em>Sõeluuringus osaledes hoiad tervise kontrolli all!</em></p> </blockquote> <p>Eelmisel aastal alustas vähi sõeluuringute register sõeluuringute kutsete saatmist e-postiga, kasutades selleks eesti.ee teavitusteenust. E-kutse saavad kõik sõeluuringu sihtrühma kuuluvad naised, kelle <span class="spamspan"><span class="u">isikukood</span> [at] <span class="d">eesti.ee</span></span> e-post on suunatud oma isiklikule meiliaadressile või märgitud rahvastikuregistrisse. Kui vähiregister infot e-posti kohta ei saa, saadetakse paberkutse rahvastikuregistris märgitud aadressile. Saatekiri sõeluuringule on leitav patsiendiportaalist <a href="http://www.digilugu.ee">www.digilugu.ee</a>.</p> <p>Sõeluuringul osalemiseks ei pea kutset ootama jääma. Kui kuulud sõeluuringu sihtrühma, tuleb vaid helistada sobivasse tervishoiuasutusse. Registreerumisel kontrollitakse sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule minnes tuleks kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument. Ravikindlustatud naiste sõeluuringu eest tasub haigekassa.</p> <ul> <li>Sõeluuringuid tegevate raviasutuste kontaktid leiab <a href="http://yql856.icu/inimesele/arsti-ja-oendusabi/haigekassa-lepingupartnerid/haiguste-ennetus?type=2&county=All">haigekassa kodulehelt</a>.</li> <li>Rohkem infot <a href="http://soeluuring.ee/">kampaanialehelt</a>.</li> </ul> <p class="text-align-center"><iframe align="middle" frameborder="0" height="315" scrolling="no" src="http://www.youtube.com/embed/ByZzZBWKGm8" width="560"></iframe></p> </div> </div> Mon, 03 Feb 2020 07:33:38 +0000 Haigekassa 160917 at http://yql856.icu